Eulychnia

Eulychnia

Произход

Eulychnia е род от триб Notocacteae, в който се включват четири или пет вида и няколко подвида. Рода е ендемичен за пустинята Атакама, разпространен е в северната част на Чили и южната част на Перу, до 1000 м. надморска височина.
Rudolph Amandus Philippi описва Eulychnia през 1860г. с един вид - Eulychnia breviflora, достигащи забележителни размери, често образуващи обширни гори.

Описание 

Растенията имат форма на дървета с доста разклонения. 
Стъблата са прави и високи. 
Ребрата са 9-16. 
Ареолите са покрити с пух. 
Цветовете са големи, с формата на фуния, отворени през деня и нощта, с преливащо бяло до розово. 
Плодовете са топчести, с люспи, месести, покрити с мъх, рядко с бодли.
Семената са овални, черни или сиви.


Няма добавени продукти в тази категория.